fredag 8. februar 2013

RegellekNoen ganger når vi har vært ute i det siste har vi lekt ulike regelleker med barna, og to av de som oftes blir lekt er "Haien kommer" og "Hauk og due".

Når vi leker "Haien kommer" blir en person stående i midten som "Haien", mens resten velger hva slags fisk de vil være og vi lager hus hvor de er fri fra å bli tatt. På den måten danner barna egne grupper basert på hvilken fisk de vil være. Leken går ut på at "Haien" i midten roper ut lagene etter tur, og de skal svømme rundt haien. Når de har svømt rundt en stund roper haien: Haien kommer! Da må alle løpe hjem til sitt hus og rekker man ikke det og blir tatt blir man hai selv og må hjelpe til å fange resten av fiskene (bilde over).

Hauk og due går ut på at en person er duemor, en er hauk og resten av barna som er med er duebarn. Duemor står på den ene enden av lekeplassen, mens duebarna står på motsatt siden og hauken står midt imellom. Så roper duemor: "Alle mine barn, kom hjem,  kom hjem!". Barna svarer: "Nei, vi tørr ikke for hauken tar oss!" "Kom allikevel". Da skal barna løpe så fort de kan over til duemor uten å bli tatt av hauken som står i midten. De som blir tatt av hauken må selv bli hauk og hjelpe til å fange resten av barna (bilde under).


Regellek er lek hvor det er regler for hvordan leken skal gjennomføres. En viktig del av barnekulturen er nettopp regler og definisjoner på hva som er lov. Rammeplanen sier at: "barnehagen skal tilby barna lek hvor barna er fysiske aktive og oppleve glede gjennom mestring og fellesskap". Gjennom å leke blant annet "Haien kommer" og "Hauk og due", blir barna kjent med egne, andre og fellesskapets muligheter og begrensninger. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar