torsdag 10. oktober 2013

Selvportrett

I forrige ukes førskolegrupper jobbet vi med to bilder i henhold til sosial kompetanse. Barna reflekterte rundt hva de så på bildene, vi snakket om det å være venner og hva vi kan gjøre hvis vi er uenig med hverandre. Barna kom med mange forslag og snakket om opplevelser de har hatt hvor de har vært uenig med sine bestevenner og hva de gjorde for å løse konflikten. 

Oppgavene barna fikk i førskolegruppen var å tegne selvportrett ved hjelp av å bruke speil som de kunne studere seg selv i mens de tegnet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar